لیست اخبار

تاریخعنوان
1403/01/20 اطلاع رسانی کنفرانس توسط پژوهشگاه علوم فنون هسته ای کشور
1401/07/20چاپ مقالات در مجلات JCR و نمایه scopus
1401/06/26طی نامه موافقت رسمی دانشگاه صنعتی قوچان حامی علمی- معنوی کنفرانس شد
1401/06/19چاپ رایگان مقالات برگزیده کنفرانس در ژورنال های معتبرScopus، ISI ، ISC ، پژوهشی و تخصصی
1401/06/16نحوه پذیرش ، ارائه و گواهی نامه پذیرش مقالات
1401/06/14حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1401/06/12اولین فراخوان ارسال مقاله